Spring naar inhoud

Welkom bij YINK, dat staat voor Yielding Innovation, Networks and Knowledge. Via YINK helpt Joeri van den Steenhoven u te innoveren in een kennissamenleving. Ik adviseer publieke organisaties, maar ik geef ook les en treed regelmatig op als spreker of dagvoorzitter. Interesse? Stuur dan een mail naar js@yink.nl

Joeri van den Steenhoven

Ik ben een maatschappelijk ondernemer en bestuurder. Kennis en innovatie zijn de rode draad in mijn loopbaan. Ik werk aan een sterke kennissamenleving, in Nederland en daarbuiten. Mijn kracht ligt in het analyseren van het maatschappelijke speelveld en het vertalen van een visie naar het handelen van mensen en organisaties. Ik ben goed thuis in de wereld van beleid en bestuur. Het hoger onderwijs heeft daarbij altijd mijn bijzondere aandacht. Als leider en adviseur stimuleer ik professionals en organisaties te ontwikkelen, leren en vernieuwen. Door richting en ruimte te geven, maar ook door te verbinden en uit te dagen. Zo heb ik tal van organisaties en allianties opgezet en geleid om gezamenlijk te leren omgaan met de uitdagingen die de kennissamenleving biedt.

Tussen 1999 tot medio 2011 was ik mede-oprichter, bestuurslid en vanaf 2006 voorzitter van Kennisland, een denktank die de Nederlandse kennissamenleving wil versterken. Met Kennisland heb ik tal van sociale innovaties ontwikkeld op diverse maatschappelijke gebieden, w.o. onderwijs, overheid, ICT, media, creatieve industrie en auteursrecht.

Vanaf 2011 werk ik als zelfstandig adviseur voor adviesopdrachten en interim-management. Ik heb onder meer verschillende hogescholen (Haagse Hogeschool, HAN) ondersteund bij hun strategie voor profilering en excellentie. Daarnaast  hielp ik de regio Zuid-Kennemerland met het ontwikkelen van een innovatieprogramma. Van november 2011 tot juni 2012 was ik op interim-basis Director Global Innovation Academy bij de Young Foundation in London. Daarnaast geef ik les, o.a. bij de Academy for Information and Management. Ik was spreker en/of dagvoorzitter op diverse congressen, w.o. in het hoger onderwijs.

Naast mijn advieswerk vervul ik verschillende bestuurlijke functies. Ik ben lid van de Board of Directors van de Lisbon Council te Brussel. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en lid van het bestuur van Stichting Netwerk Democratie. Verder ben ik lid van de Raad van Avies van resp. Nuffic en Actal.

Haagse Hogeschool

,….